Volledige serie Contraflam EI30 heeft EPD

Het EPD-document is essentieel voor partijen wiens projecten gericht zijn op het verkrijgen van een certificering voor duurzaam bouwen; zoals LEED, BREEAM, HQE of DGNB. In steeds meer projecten wordt dit EPD-keurmerk gevraagd, door architecten maar ook door aannemers. Doe er dus uw voordeel mee, want niet alle toeleveranciers van brandwerend glas mogen het certificaat voeren!

Momenteel is de EPD certificering beschikbaar voor de hele Contraflam EI30 serie, in de toekomst zal het keurmerk ook voor andere producten uit het Vetrotech gamma voorgesteld worden.

De Environmental Product Declaration (EPD) certificering is een milieukeurmerk op Europees niveau. Dit keurmerk is gestandaardiseerd en geeft aan in hoeverre het productieproces van een product invloed heeft op het milieu. De beoordeling van het resultaat gebeurt op basis van de Levenscyclusanalyse (LCA), conform de internationale norm EN ISO 14025 en de EN 15804. Voor de analyse wordt onderzoek gedaan naar onder andere:

  • Grondstoffengebruik
  • Energieverbruik
  • Waterverbruik
  • Luchtverontreiniging
  • CO2-uitstoot
  • Productiemethoden
  • Transport
  • Recycling

Klik hier om de EPD certificaten te downloaden en te delen met uw klant.