Verhuurder, wees op je hoede en voorkom schadeclaims!

Een bijdrage leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat is het uitgangspunt van ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2017/2018. Jaarlijks krijgt deze uitgave een update. De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is samen met Brandweer Nederland en Bouw- en Woningtoezicht Nederland verantwoordelijk voor de inhoud. Vetrotech is lid van BBN. Bovendien maakt onze ‘eigen’ Gerwin Leijtensdeel uit van het projectteam ‘essentiële bouwkundige controlepunten’. Samen met het team heeft hij enkele praktische tips en aandachtspunten voor verhuurders op een rij gezet op het gebied van eisen en verantwoordelijkheden als het gaat om brandveiligheid.

 

Ook al voldoet een gebouw aan de veiligheidseisen van de brandweer en de arbeidsinspectie, dan nog kan een rechter oordelen – nadat er brand is uitgebroken – dat het verzuim van onderhoud of een gebrek in de bebouwing of inrichting aanleiding geven voor een schadeclaim in geval van een gedupeerde van persoonlijk leed.

 

Betrek meerdere partijen bij bouw te verhuren pand

Wil je als verhuurder een pand gaan bouwen voor verhuur; betrek in dit proces dan meerdere partijen, zoals een architect en een brandadviseur. Stel samen met deze partijen een plan op, zodat het gebouw ‘bouwkundig’ aan de geëiste brandveiligheid voldoet. Kies uit verschillende materialen die toegepast zullen worden. Vervolgens toetst de brandweer het plan en soms worden er aanvullende eisen gesteld. Na goedkeuring kan de bouw van start gaan.

 

Weet waarvoor je pand wordt gebruikt

Een gebouw wordt ontworpen om aan een aantal vooropgestelde functies te voldoen. Als verhuurder weet je echter niet precies waar het pand uiteindelijk voor gebruikt wordt. Voorbeeld: hal met kantoor. De hal die enkel bestemd is voor opslag, wordt door de huurder gebruikt om werkzaamheden met brandgevaarlijke stoffen uit te voeren. Bij de keuze van de materialen is hier vanzelfsprekend geen rekening mee gehouden. Tenslotte kan je als verhuurder stellen dat het gebouw voldoet aan de bouwkundige brandveiligheid. Betekent dit echter ook dat je niet aansprakelijk kunt worden gehouden als er toch brand uitbreekt? De praktijk laat zien dat de rechter hier geen genoegen mee neemt en de verhuurder aansprakelijk stelt voor gebrek aan onderhoud, bebouwing of inrichting. Van een verhuurder mag nu eenmaal worden verwacht dat hij weet wat er in zijn pand(en) gebeurt.

 

Voorzie ook in maatregelen letsel- en doorvalveiligheid

Als een gebruiker werkzaamheden verricht, waardoor wijzigingen aan het pand noodzakelijk zijn, moet de verhuurder ook zorgen dat hij, naast brandveiligheid, voorziet in bijvoorbeeld letselveiligheid en doorvalveiligheid. Als achteraf blijkt dat vanuit kostenoverwegingen deze voorziening niet is opgenomen en iemand loopt letsel op, dan kan de rechter hiervoor een schadeclaim toekennen. Zowel bij aanpassingen als bij het vervangen, wegens breuk, van beglazing, moet hij altijd  controleren of de juiste beglazing teruggeplaatst wordt voor zowel brandveiligheid als letsel- of doorvalveiligheid. Kortom, neem maatregelen om te voldoen aan de (brand)veiligheid en voorkom extra kosten door schadeclaims.