Nieuwe EPD’s (Environmental Product Declaration) voor het Contraflam gamma

De EPD’s voor de producten CONTRAFLAM 30, 60, 90 en 120, ontwikkeld door Vetrotech Saint-Gobain, ondersteunen partijen wiens projecten gericht zijn op het verkrijgen van een certificering voor duurzaam bouwen.

In het kader van onze doelstelling om een referentiepartner te worden wat betreft duurzame bouwprojecten, heeft Vetrotech Saint-Gobain 4 nieuwe EPD’s gepubliceerd voor het productgamma Contraflam 30, 60, 90 en 120. 

De Environmental Product Declaration (EPD) certificering is een milieukeurmerk op Europees niveau. Dit keurmerk is gestandaardiseerd en geeft aan in hoeverre het productieproces van een product invloed heeft op het milieu. De beoordeling van het resultaat gebeurt, door een derde onafhankelijke partij, op basis van de Levenscyclusanalyse (LCA), conform de internationale norm EN ISO 14025 en de EN 15804. Voor de analyse wordt onderzoek gedaan naar onder andere:

  • Grondstoffengebruik
  • Energieverbruik
  • Waterverbruik
  • Luchtverontreiniging
  • CO2-uitstoot
  • Productiemethoden
  • Transport
  • Recycling

Het EPD-document is essentieel voor partijen wiens projecten gericht zijn op het verkrijgen van een certificering voor duurzaam bouwen; zoals LEED, BREEAM, HQE of DGNB. Geldig tot in 2023, zijn de gepubliceerde EPD certificaten beschikbaar via de website environdec.com of klik hier om ze rechtstreeks  downloaden en te delen met uw klant.