Het complete Vetrotech Contraflam 30- assortiment aan veiligheidsbeglazing draagt sinds kort het Europese milieukeurmerk EPD (Environmental Product Declaration). Hiermee versterkt Vetrotech haar positie als partner voor duurzaam bouwen.

Het gestandaardiseerde keurmerk geeft aan in hoeverre een product impact heeft op het milieu. De beoordeling gebeurt volgens een levenscyclusanalyse die wordt uitgevoerd conform de door derden geverifieerde internationale normen EN 15804 en ISO 14025. Daarmee zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens gewaarborgd. Het EPD-document is essentieel voor Vetrotech-klanten wiens projecten gericht zijn op het verkrijgen van een certificering voor duurzaam bouwen, zoals LEED, BREEAM, HQE of DGNB.

Naast het verbeteren van de transparantie als het gaat om de milieuprestaties van oplossingen via EPD, engageert Vetrotech Saint-Gobain zich om duurzame ontwikkeling op andere gebieden langs de toeleveringsketen te vergroten. Onder meer via het programma Glass Forever wil Vetrotech samen met betrokkenen de invloed op het milieu klein houden en de bijdrage aan het welzijn van mensen vergroten.

 

Meer weten over Glass Forever? Kijk hier.

Meer weten over EPD? Bekijk hier de video van Saint-Gobain.