Essentieel om bouwkundige brandveiligheid gebouwen op niveau te houden

De brandveiligheid van een gebouw is een optimaal samenspel tussen brandwerende gevels en brandwerende beglazing. Ook als gebouwen een andere functie krijgen, is het belangrijk dat de bouwkundige brandveiligheid op niveau kan worden gebracht en gehouden. Niet voor niets vormde ‘brandveilig transformeren’ het thema van de op 23 november gehouden studiedag door de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) in Gebouw Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Volgens de organisatoren was het een zeer geslaagde dag, waarop tevreden wordt teruggekeken. En belangrijker nog: er is kennis en informatie gedeeld en er zijn nieuwe producten gelanceerd die bijdragen om de brandveiligheid te vergroten.

Zo werd tijdens de studiedag de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2017/2018 door BBN gepresenteerd. Deze brochure helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw, zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risicobeheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars. De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. Het is alweer de twaalfde editie en kent enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave. Zo is er meer aandacht voor controlepunten van bestaande bouw, is er een uitgebreid hoofdstuk toegevoegd over rookwarmte-afvoer en een nieuw stuk over horizontaal geplaatste daklichten.

3D-animatie gevelbekleding

Ook de 3D-animatie gevelbekleding werd tijdens de studiedag onthuld. Deze maakt in goed twee minuten het waarom van brandveilig ontwerpen en bouwen van de gevel duidelijk. Het filmpje mag gedeeld en gebruikt worden.

Brochure vuistregels NEN6069:2016

Zoals gezegd is de brandveiligheid van een gebouw een optimaal samenspel tussen brandwerende gevels en brandwerende beglazing. Het juiste brandwerende glas met de juiste classificaties op de juiste plek toepassen is evident. Als lid van Brandveilig Bouwen Nederland onderschrijft Vetrotech alle maatregelen, toepassingen, innovaties en wetgeving om gebouwen brandveiliger te maken van harte. Zo heeft Vetrotech zelf de vernieuwde regelgeving voor brandwerende beglazing in gevels (NEN6069:2016) samengevat in een brochure met de belangrijkste vuistregels. Ideaal voor alle professionals die te maken hebben met brandwerend glas, zowel aan de binnenkant van het gebouw als in de buitengevels.

Wilt u de ‘NEN-vuistregels’-brochure ontvangen? Stuur dan een mail naar vetrotech.benelux@saint-gobain.com.